Verenigingen en bedrijven

Er zijn diverse verenigingen actief in het dorpshuis. Voor deze site voert het te ver om deze allemaal uitvoerig te beschrijven, daarom vindt u hier een verzameling links naar de betreffende partijen. Klik op de naam om naar de desbetreffende pagina te gaan.

volleybal De Broekster Sport Vereniging (BSV)

samar Popkoor Samar

 

itmoatkinne Toanielferiening ‘It Moat Kinne’

 

Zangkoor ‘Ta Gods Eare’ uit Broeksterwâld heeft al tientallen jaren hun vaste oefenavond op de donderdag in de Pipegael.

 

Servicepunt ‘De oanrin‘ heeft, na een aantal jaren aan de kavelweg gezeten te hebben, ook zijn / haar plekje in het dorpshuis gevonden.