Agenda 2023

Agenda 2023

*Sneon 18 febrewaris: Broekster’15, de aprés-ski-edysje mei DJ Alberto Diga, fanôf 16:oo oant 21:00 oere

*10, 11, 17 en 18 Maart: toanielferiening It Moat Kinne spylet: SÛKELADE…kaartferkeap fia www.itmoatkinne.nl

*Sneon 15 april: Tratoria Carriola iepent de doarren foar in hearlike Italiaanske jûn! Ynfo folget!

*Freed 21 april: De SUPERVAUTEBINGO! Mei: Theun Plantinga en DJ Dan Daniëls…€25.00, dat is ynkl. bingokaarten! Dresscode: SUPERVAUT!! Tickets te keap yn doarpshûs. Fol is Fol.

*Tongersdei 27 april: Keningsdei, yn en om de Pipegael…ynfo folget!

*Sneon 13 maaie: TheRockinStones, a tribute to the Rolling Stones…kaarten yn de ffk 12.50 euro!

*10, 15,16 en 17 juni: Broekster Keatsdagen, mei u.o. sneon 10 juni Heren Haadklasse keatsen

*Freed 6 oktober: jubileumkonsert Popkoor Samar m.m.f. Popkoor de Westereen, oanslútend feest mei DJ Alberto Diga, jo kinne om de nocht nei binnen, saal iepen 19:30 oere

*Sneon 14 oktober Glow in the Dark folleybal-tournooi, mei fanôf 16:00 oere Broekster ’15

*Sneon 28 oktober: Pier21, de Emigrant op de nij ferteld… FrearkSmink en TheoSmedes…

*Freed 10 novimber: Gooische manlju/froulju Bingo, yntree €25,00, ynkl bingokaarten.Host: THEUN PLANTINGA

*Sneon 18 novimber: The Fortunate Sons, a Tribute to CCR, karten yn de ffk 18.50 euro..

*Sneon 25 novimber: Oankomst fan en feest mei Sinterklaas

*Sneon 23 desimber: RATCT mei….. the Bountyhunters

Graach oant sjen yn it doarps(t)hús foar eltsenien…!