16 novimber koarenjûn mei Popkoor Samar

16 novimber koarenjûn mei Popkoor Samar, Frjemd Folk en Kleinkoor

Seal ypen 19:30 oere en it begjint om 20:00 oere

Geplaatst in Nieuws.