2 mei Bevrijdingsconcert “Ta Gods Eare”

 

IMG_3077a (2)

 

Bevrijdingsconcert zaterdag 2 mei door Chr. Gem. Koor: Ta Gods Eare in Doarpshûs “de Pipegael”.

Wat een prachtig bevrijdingsconcert werd er afgelopen zaterdag verzorgd door Chr. Gem. Koor “Ta Gods Eare” o.l.v. Tine Douwenga-Miedema en Ronald Postma. Zoals verteld werd door Jappie Miedema en Feije Klopstra; Dit jaar gedenken we dat het 70 jaar geleden is dat Friesland bevrijd is van de Duitse overheersing. Verschillende van ons hebben deze tijd nog meegemaakt, en herinneringen worden nog steeds levendig gehouden en ze worden doorverteld aan de jongere generatie. Er is veel leed geleden: niet alleen hadden mensen soms- vooral in het westen- veel te weinig voedsel tot hun beschikking, maar ook velen hebben hun leven gegeven voor hun vaderland. Wat moeten we dankbaar zijn dat er aan deze verschrikkelijke periode 1940-1945 een einde is gekomen.

Ter gelegenheid hiervan heeft het koor”Ta Gods Eare” het initiatief genomen om hier aandacht aan te schenken in de vorm van een uniek bevrijdingsconcert.

Zij deden dit niet alleen maar nodigden hiervoor verschillende medewerkers uit:

Nanne en Ankie, Wiebe Kamminga en Jogchum Tigchelaar,Jannie Annema en Sandra Annema.

Samen zetten ze een fantastische avond neer voor jong en oud, met vele liederen die meegezongen konden worden.

25 april 2015 Feteranen-Freark Smink en Joop Wittermans

Feteranenlyts[1]

Pier21
Feteranen

Twa âlde feteranen ha altiten fochten foar de frijheid fan Fryslân. Tsjin wat of wa’t dy ek mar bedrige. En as it moat dogge sy dat sa wer! De ien wol noch altyd net foar de oar ûnderdwaan. Mei unifoarmen fol medaljes binne sy betinking nei betinking presint. Hoe lang noch?

De twa Fryske aktearkanonnen Freark Smink en Joop Wittermans spylje de beide feteranen yn dizze foarstelling, dêr’t hilariteit en brekberheid, werkenberheid en oerdriuwing elkoar ôfwikselje.

Bouke Oldenhof skreau de tekst, Jos Thie naam de regy op him.

Feteranen is, krekt as De Emigrant, in produksje fan Stichting Pier 21.

Twee oude veteranen hebben altijd gevochten voor de vrijheid van Fryslân. Tegen wie of wat die ook maar bedreigde. En als het moet, doen ze het meteen weer! De één wil nog altijd niet voor de ander onder doen. Met uniformen vol medailles zijn ze herdenking na herdenking present. Hoe lang nog?

De twee Friese acteerkanonnen Freark Smink en Joop Wittermans spelen beide veteranen in deze voorstelling, waarin hilariteit en breekbaarheid, herkenbaarheid en overdrijving elkaar afwisselen.

Bouke Oldenhof schreef de tekst, Jos Thie regisseert.

Feteranen is, net als De Emigrant, een productie van Stichting Pier 21.

 

 

16 Januari 2015 Achmea Culpa spilet “Krimp”

foto Frans Andringa

 

ACHMEA CULPA SPILET “KRIMP”

16 JANUARI 2015 YN DOARPSHÛS DE PIPEGAEL.
Krimp

‘Krimp’ is de opfolger fan de súksesfolle produksjes ‘Katarsis’ en ‘Kredo’. Trije kroechteaterstikken skreaun troch keunstner Gerrit Breteler. De gefolgen fan de ynsette krimp op it Fryske plattelân biede genôch ynspiraasje om de besikers fan kafee ‘De Bûnte Bok’ harren ferhaal dwaan te litten.

Mei humor en tragyk, rymjende taal, skilderkeunst en bisûndere muzyk sil dizze foarstelling de taskôger ferliede ta neitinken, meidwaan en it útroppen fan:

‘Lift up thy voice, be not afraid’!

Kabaretier Jan Jaap v.d. Wal hat as regisseur fan ‘Krimp’ de linige wurking socht tusken it flotte stedske intellektualisme en it stoefe plattelânske temperamint. In nije útdaging foar de spilers Anke Bijlsma en Gerrit Haaksma.

De ferneamde grimeur Arjan v.d. Grijn hat de akteurs wer bystien yn harren syktocht nei de personaazjes. Omdat de beide akteurs alle karakters spylje, moat der yn rap tempo fan rol wiksele wurde. Mei minimale middels in optimaal resultaat! Arjan wist wêr ‘t ‘r oan begûn:

“Da’s lache man”…………

 

 

Skriuwer: Gerrit Breteler

Rezjy: Jan Jaap van der Wal

Akteurs: Anke Bijlsma, Gerrit Haaksma

Produksje: Stifting Achmea Culpa

Produksjelieding: Anke Bijlsma

 

Kaartferkeap fia 0511-420635 of doarpshusdepipegael@live.nl en se binne fansels ek gewoan te ferkrijen yn it doarpshûs.

13 december Jan Arendz en Marijke Geertsma spylje “it Jubileum”

It Jubileum Jan Arendz en Marijke Geertsma

It Jubileum
Jan Arendz en Marijke Geertsma

 

13 december yn Doarpshûs de Pipegael!

 

Jan Arendz en Marijke Geertsma

spylje harren eigen ‘Jubileum’

 

Yn desimber 2012 hawwe Jan Arendz en Marijke Geertsma nei 38 jier ôfskied nommen fan Tryater. Se giene lykwols troch mei it spyljen fan toaniel en dêrom steane se dus yn 2014 fjirtich jier op de planken. Om dit te fieren komme se mei in sels skreaun stik oer in akteursechtpear, dat ek jubilearret. Dy akteurs hawwe harren sechtichjierrich jubileum, yn 2034. De man (Jan) wol it unike jubileum fiere, de frou (Marijke) hat der gjin nocht mear oan.

Dizze foarstelling is foar in part basearre op de stikken, dy’t se spile ha en dy’t harren in skat oan ferhalen oplevere ha. Tagelyk ha dy stikken ynfloed hân op har deistich libben, lykas it akteurwêzen dat ek hân hat. Ommers, se binne net allinne kollega’s, mar ek en foaral man en frou. En net te ferjitten heit en mem fan twa bern, sels al pake en beppe. Dat allegearre hat ek de noadige ferhalen opsmiten.

Sa is ‘It Jubileum’ suver in kronyk wurden, net alllinne fan it (toaniel)libben fan in akteursechtpear, mar ek fan it Fryske kulturele libben, fan it feroarjende Fryslân. In kronyk fan it libben tusken 1974 en 2014, mar ek alfêst fan it libben – harren libben – tusken 2014 en 2034.

De rezjy fan ‘It Jubileum’ is yn hannen fan Bruun Kuijt, dy’t ek ‘Sterk Staaltsje’ regisearre hat. De foarstelling kin spile wurde yn alle lytse en grutte toanielsealen yn hiel Fryslân. Dat kin in boppeseal wêze, mar ek yn in seal fan in kultureel sintrum of fan in skouboarch. Koartom, yn al dy sealen en sealtsjes, dêr’t it jubilearjende echtpear Jan Arendz en Marijke Geertsma de ôfrûne fjirtich en de kommende tweintich jier spile hat.

Kaartferkeap fia: doarpshusdepipegael@live.nl of 0511-420635

En te ferkrijen yn de Foyer yn it doarpshûs.

Se binne 15.00 euro it stik (dit is incl: kofje of thee)

29 november De Hûnekop

Poster broeksterwâld hunekop lytser

De hûnekop in Broeksterwâld

Op 29 November doet de hûnekop, voor de 2e keer in de geschiedenis, Broeksterwâld aan. De eerste keer is al weer een aantal jaren geleden, toen de band nog relatief onbekend was. toen speelden de mannen achterin een boerenschuur. Dit keer zal het dorpshuis de pipegeal op de kop gezet worden, dat onderdak biedt voor zo’n 600 man. Het optreden is onderdeel van de Fryslântoer 2014, dat bestaat uit slechts 15 optredens binnen de Friese grenzen. Ook heeft de band tegen die tijd een nieuw album uit. Naast nummers van het nieuwe album krijgt het publiek natuurlijk ook alle hûnekop klassiekers om de oren geslingerd.

In het voorprogramma zal band NNB aantreden. Hurde rock mei Ierske folk ynfloeden!”Net als de hûnekop Friestalig en een groot feest gehalte. Al sinds 2007 timmert de band aan de weg en bracht onlangs in april een nieuw album uit. Samen met de hûnekop zullen zij er voor zorgen dat op 29 november, Broeksterwâld in het teken zal staan van feest en gezelligheid!

Kaartjes zijn in de voorverkoop 7,50 (verkrijgbaar in de foyer in het dorpshuis en 12,50 aan de deur). Voor meer info over het verkrijgen van kaarten kan men terecht op www.dehunekop.nl/agenda

 

Playbackshow 2.0

 

de poster orange en blauw

update 20 oktober: Foto’s!!

 

 

Zaterdag 18 oktober.

Na het succes van vorig jaar zal er ook dit jaar weer een prachtige playbackshow georganiseerd worden. Dit op zaterdag 18 oktober in doarpshûs de Pipegael. De voorbereidingen zijn al in volle gang en het begint dan ook al aardig vorm te krijgen. Het enige wat we nog zoeken ben jij! Dus twijfel niet langer en geef je snel op voor deze geweldige avond.

Geef je snel op, dit kan via het opgave formulier in de dorpskrant, het onderstaande formulier of via een mail naar info@depipegael.nl

 

 

 

 

 

WK voetbal

Wat is er nu leuker als samen voetbal kijken, en de klinkende overwinningen te vieren in het bijzijn van je (in ieder geval vanaf dan) vrienden. Bijna niets! Daarom er in doarpshûs de Pipegael tijdens diverse wedstrijden van het WK in Brazilië een groot scherm te vinden, waarop alle verrichtingen van het Nederlands elftal te volgen zijn.

Kom  de sfeer (en meer) proeven op de volgende momenten:

Vrijdag 13 juni
Nederlân-Spanje

Woansdei 18 juni
Nederlân-Austraalje

Moandei 23 juni
Nederlân-Sjiliwk

Sneon 28 juni
Nederlân-Brasielje

Freed 4 juli
Nederlân-Itaalje

Tiisdei 8 juli
Nederlân-Dûtslân

Snein 13 juli
Nederlân-Spanje

seja bem-vindo (o.i.d.) in het doarpshûs!

Officiële opening

Doarpshus

Zaterdag 10 mei is het dan zover. De officiële opening van dorpshuis ‘de Pipegael’ is een feit. Dit prachtige moment vieren we vanaf 13.30 uur op feestelijke wijze.

Na jaren van voorbereiden, ruim 2 jaar bouwen en verbouwen waarin meer dan 10.000 vrijwilligersuren werden gestoken, is het nieuwe dorpshuis als multifunctioneel centrum klaar! Wat begon met het slopen van de oude gymzaal eindigde in dat wat u vanaf half 2 onder het genot van een hapje en drankje kunt bezichtigen.

Aan het begin van de middag wordt de officiële opening verricht door niemand minder dan …….. (verrassing) ………

Iedereen is van harte uitgenodigd om te kijken wat er de afgelopen 2 jaar is gerealiseerd en welke mogelijkheden ‘de Pipegael’ u kan bieden. Komt allen en neem uw buren / vrienden / familie / bekenden mee.

Het officiële programma eindigt rond 16.30 uur. Na half 5 gaan we gewoon nog even door met het ‘Broekster ketier’ met daarin een optreden van zanger Trienes!!

Trienes