31 oktober Rock Around The Brink

RATB 2015 RGB

Na het grote succes van vorig jaar 31 oktober alweer een nieuwe editie van Rock Around The Brink.

m.m.v. Bigelow, Bigsby’s Rocketeers, Dj Sneaky Pete, Dj Boppin Cooter Brown

en singing Barber Bigsby (die naast z’n optreden ook zijn kappersstoel mee zal nemen)

Kaarten te verkrijgen in de voor verkoop 7,50 euro in het Doarpshûs, aan de kassa 10,00 euro

 

24 oktober Playbackshow 3.0

UPDATE 26 oktober: de FOTO’s zijn er!

PLAYBECKSHOW 3.0 zonder snijtekens

Na het succes van de afgelopen 2 jaar, voor de derde maal de Playbackshow , met dit jaar een prachtig thema “Apre Ski”……De voorbereidingen zijn al in volle gang en het begint dan ook al aardig vorm te krijgen. Het enige wat we nog zoeken ben jij! Dus twijvel niet langer en geef je snel op voor deze geweldige avond, de eerste aanmeldingen zijn reeds een feit……

 

Geef je snel op, dit kan via het opgave formulier in de dorpskrant, het onderstaande formulier of via een mail naar info@depipegael.nl

Vergeet niet te vermelden, je naam, leeftijd, telefoonnummer, emailadres en de artiest die je nadoet met het Liedje.

Succes met de voorbereidingen.

Team Playbackshow 3.0.

3 oktober spilet Tet Rozendal “Nachtvlinder”

 

2015_nachtvlinder2_logo

Tet Rozendal
Nachtvlinder (Try out)

Eerder gingen de voorstellingen van Tet Rozendal over anderen; over Marlene Dietrich, Wonderdokters en Mata Hari. Nu is ze klaar om de sluiers van haar eigen leven af te werpen in de voorstelling Nachtvlinder.

Ze vertelt openhartig over haar belevenissen in de liefde, over angsten en het najagen van dromen. Ze fladderde rond in het nachtleven van Londen om terug te keren met een verpletterende show, bijgestaan door haar gewaardeerde vriend, componist en multi-instrumentalist Erik de Reus.

Een one-woman show vol sensuele dansen, inspirerende verhalen en intense songs. Onze eigen jonge Friese diva op haar best; kwetsbaar, krachtig en onweerstaanbaar glamorous.

Kaarten te verkrijgen via: info@depipegael.nl / 0511-420635 en in de foyer

 

21 mei High Tea heiten en memmendei

Kinderen van Chr. Basisschool “de Wel” verassen heiten en memmen met High Tea

Donderdag 21 mei was het zover alle heiten en memmen van de kinderen groep 5t/m 8 van Chr. Basisschool “de Wel” werden uitgenodigd voor een High Tea in doarpshûs “de Pipegael”! De kinderen hadden alles zelf klaargemaakt, mooie tafelkleden,de bloemen en mooie gekleurde werkstukjes die de tafels sierden. ’s Ochtends werden er door heel Broeksterwâld bij verschillende ouders thuis diverse lekkernijen voorbereid, deze werden ’s middags door de kinderen zelf uitgeserveerd, overheerlijke tompouces, kwarktaart, wraps en diverse hapjes passeerden de revue. Ondertussen konden de kinderen door het hele doarpshûs een spellenparcours doorlopen en na afloop kreeg iedere heit en mem een mooi zelfgemaakt heit en memmecadeau mee naar huis. Met z’n allen kunnen we terugkijken op een ontzettend geslaagde heiten en memmen High Tea.

 

8 mei Jubileumconcert van Popkoor Samar m.m.v. Die Twa

vrijkaart Samar 2015-2

           2010     Popkoor SAMAR   2015

Het was in 2010 dat een aantal Broeksters het idee opperden om een popkoor op te richten. Ja, en dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Er moet een bestuur komen, statuten, een dirigent enz. Het duurde dan ook nog wel een poosje voor alles in kalk en cement gegoten was. Een oproep in de Skille en de eerste stappen zijn gezet.

De opkomst was overweldigend, meteen zo’n 40 aspirant leden en direct een ledenstop, wat een start. Voor de zomervakantie oefende het koor een tweetal avonden onder leiding van Eelke Feddema. Na de zomer gingen we van start met een ”echte” dirigent, Wim Dijkstra uit Burgum, die het helaas niet zo met ons zag zitten. Op zoek naar een andere dirigent. Gezocht en gevonden in de persoon van Rinke Schroor, binnen no time had hij het koor aan het zingen. Het klikte tussen ons en de “prettig gestoorde” dirigent uit Leeuwarden. We gingen van eens in de twee weken, naar elke week oefenen en er werden plannen gemaakt voor ons eerste concert. Dit was in mei 2011 in de Pipegael. Het concert werd een succes en er volgden optredens in o.a. Kollumerzwaag, tijdens het Broeksterfeest en in de Kloosterkapel van Sijbrandahuis.

De chemie tussen Rinke en het koor was in 2013 een beetje uitgewerkt en we besloten op zoek te gaan naar een andere dirigent. En zo kwam Loekie Roosdorp voor het koor. Dat was eerst wat wennen, van beide kanten. Het hele repertoire kwam op de schop, we moesten allemaal voorzingen, de stemmen werden opnieuw ingedeeld.

Maar al snel ging het steeds beter en kwam er meer structuur in het koor. In december 2013 traden we op in Rinsumageast met de plaatselijke brassband.

Begin 2014 ging Loekie vervroegd met zwangerschapsverlof en duurde het al met al tot december 2014 voor ze in staat was, weer met ons aan de slag te gaan. In de tussentijd hebben wij niet stilgezeten maar druk geoefend met Eelke. Die heeft het uitstekend opgepakt, zodat we zelfs een aantal nieuwe stukken hebben aangeleerd en het andere repertoire, alla Loekie, hebben ingestudeerd. De lange afwezigheid van Loekie had, ondanks de goede leiding van Eelke, de fut wat uit het koor gehaald. Door het enthousiasme waarmee Loekie weer aan de slag ging met ons (ze noemt ons haar berntsjes) en een tweetal inspirerende workshops van Anke Bijlsma, kwam de “fut “snel weer terug. Als klap op de vuurpijl was er in januari dit jaar de uitnodiging om samen met Gerrit Breteler op te treden, tijdens de showavond van het Friespaardenstamboek in een uitverkocht FEC. En daarna nog een optreden met hem en brassband Oranje in Minnertsga. Leuke opwarmers voor ons, voor het jubileumconcert. Want bij een lustrum hoort een concert en het is veel te lang stil geweest rond popkoor Samar. Dus zet het vast in de agenda: 8 mei in de Pipegael met als speciale gasten “Die Twa”. In de tussentijd gaan wij nog even flink oefenen met ons nieuwe repertoire en enkele “gouwe ouwe” die in een nieuw jasje zijn gestoken. Het is trouwens een unieke kans om “Die Twa” te horen en te zien, nu ze hun afscheid hebben aangekondigd. Het zal voor hen de eerste en meteen ook de laatste keer zijn dat ze optreden op de Broek. Dus een dubbele reden om ons concert te bezoeken!

Kijk ook eens op onze website; www.popkoorsamar.nl

 

 

 

2 mei Bevrijdingsconcert “Ta Gods Eare”

 

IMG_3077a (2)

 

Bevrijdingsconcert zaterdag 2 mei door Chr. Gem. Koor: Ta Gods Eare in Doarpshûs “de Pipegael”.

Wat een prachtig bevrijdingsconcert werd er afgelopen zaterdag verzorgd door Chr. Gem. Koor “Ta Gods Eare” o.l.v. Tine Douwenga-Miedema en Ronald Postma. Zoals verteld werd door Jappie Miedema en Feije Klopstra; Dit jaar gedenken we dat het 70 jaar geleden is dat Friesland bevrijd is van de Duitse overheersing. Verschillende van ons hebben deze tijd nog meegemaakt, en herinneringen worden nog steeds levendig gehouden en ze worden doorverteld aan de jongere generatie. Er is veel leed geleden: niet alleen hadden mensen soms- vooral in het westen- veel te weinig voedsel tot hun beschikking, maar ook velen hebben hun leven gegeven voor hun vaderland. Wat moeten we dankbaar zijn dat er aan deze verschrikkelijke periode 1940-1945 een einde is gekomen.

Ter gelegenheid hiervan heeft het koor”Ta Gods Eare” het initiatief genomen om hier aandacht aan te schenken in de vorm van een uniek bevrijdingsconcert.

Zij deden dit niet alleen maar nodigden hiervoor verschillende medewerkers uit:

Nanne en Ankie, Wiebe Kamminga en Jogchum Tigchelaar,Jannie Annema en Sandra Annema.

Samen zetten ze een fantastische avond neer voor jong en oud, met vele liederen die meegezongen konden worden.

25 april 2015 Feteranen-Freark Smink en Joop Wittermans

Feteranenlyts[1]

Pier21
Feteranen

Twa âlde feteranen ha altiten fochten foar de frijheid fan Fryslân. Tsjin wat of wa’t dy ek mar bedrige. En as it moat dogge sy dat sa wer! De ien wol noch altyd net foar de oar ûnderdwaan. Mei unifoarmen fol medaljes binne sy betinking nei betinking presint. Hoe lang noch?

De twa Fryske aktearkanonnen Freark Smink en Joop Wittermans spylje de beide feteranen yn dizze foarstelling, dêr’t hilariteit en brekberheid, werkenberheid en oerdriuwing elkoar ôfwikselje.

Bouke Oldenhof skreau de tekst, Jos Thie naam de regy op him.

Feteranen is, krekt as De Emigrant, in produksje fan Stichting Pier 21.

Twee oude veteranen hebben altijd gevochten voor de vrijheid van Fryslân. Tegen wie of wat die ook maar bedreigde. En als het moet, doen ze het meteen weer! De één wil nog altijd niet voor de ander onder doen. Met uniformen vol medailles zijn ze herdenking na herdenking present. Hoe lang nog?

De twee Friese acteerkanonnen Freark Smink en Joop Wittermans spelen beide veteranen in deze voorstelling, waarin hilariteit en breekbaarheid, herkenbaarheid en overdrijving elkaar afwisselen.

Bouke Oldenhof schreef de tekst, Jos Thie regisseert.

Feteranen is, net als De Emigrant, een productie van Stichting Pier 21.

 

 

16 Januari 2015 Achmea Culpa spilet “Krimp”

foto Frans Andringa

 

ACHMEA CULPA SPILET “KRIMP”

16 JANUARI 2015 YN DOARPSHÛS DE PIPEGAEL.
Krimp

‘Krimp’ is de opfolger fan de súksesfolle produksjes ‘Katarsis’ en ‘Kredo’. Trije kroechteaterstikken skreaun troch keunstner Gerrit Breteler. De gefolgen fan de ynsette krimp op it Fryske plattelân biede genôch ynspiraasje om de besikers fan kafee ‘De Bûnte Bok’ harren ferhaal dwaan te litten.

Mei humor en tragyk, rymjende taal, skilderkeunst en bisûndere muzyk sil dizze foarstelling de taskôger ferliede ta neitinken, meidwaan en it útroppen fan:

‘Lift up thy voice, be not afraid’!

Kabaretier Jan Jaap v.d. Wal hat as regisseur fan ‘Krimp’ de linige wurking socht tusken it flotte stedske intellektualisme en it stoefe plattelânske temperamint. In nije útdaging foar de spilers Anke Bijlsma en Gerrit Haaksma.

De ferneamde grimeur Arjan v.d. Grijn hat de akteurs wer bystien yn harren syktocht nei de personaazjes. Omdat de beide akteurs alle karakters spylje, moat der yn rap tempo fan rol wiksele wurde. Mei minimale middels in optimaal resultaat! Arjan wist wêr ‘t ‘r oan begûn:

“Da’s lache man”…………

 

 

Skriuwer: Gerrit Breteler

Rezjy: Jan Jaap van der Wal

Akteurs: Anke Bijlsma, Gerrit Haaksma

Produksje: Stifting Achmea Culpa

Produksjelieding: Anke Bijlsma

 

Kaartferkeap fia 0511-420635 of doarpshusdepipegael@live.nl en se binne fansels ek gewoan te ferkrijen yn it doarpshûs.

13 december Jan Arendz en Marijke Geertsma spylje “it Jubileum”

It Jubileum Jan Arendz en Marijke Geertsma

It Jubileum
Jan Arendz en Marijke Geertsma

 

13 december yn Doarpshûs de Pipegael!

 

Jan Arendz en Marijke Geertsma

spylje harren eigen ‘Jubileum’

 

Yn desimber 2012 hawwe Jan Arendz en Marijke Geertsma nei 38 jier ôfskied nommen fan Tryater. Se giene lykwols troch mei it spyljen fan toaniel en dêrom steane se dus yn 2014 fjirtich jier op de planken. Om dit te fieren komme se mei in sels skreaun stik oer in akteursechtpear, dat ek jubilearret. Dy akteurs hawwe harren sechtichjierrich jubileum, yn 2034. De man (Jan) wol it unike jubileum fiere, de frou (Marijke) hat der gjin nocht mear oan.

Dizze foarstelling is foar in part basearre op de stikken, dy’t se spile ha en dy’t harren in skat oan ferhalen oplevere ha. Tagelyk ha dy stikken ynfloed hân op har deistich libben, lykas it akteurwêzen dat ek hân hat. Ommers, se binne net allinne kollega’s, mar ek en foaral man en frou. En net te ferjitten heit en mem fan twa bern, sels al pake en beppe. Dat allegearre hat ek de noadige ferhalen opsmiten.

Sa is ‘It Jubileum’ suver in kronyk wurden, net alllinne fan it (toaniel)libben fan in akteursechtpear, mar ek fan it Fryske kulturele libben, fan it feroarjende Fryslân. In kronyk fan it libben tusken 1974 en 2014, mar ek alfêst fan it libben – harren libben – tusken 2014 en 2034.

De rezjy fan ‘It Jubileum’ is yn hannen fan Bruun Kuijt, dy’t ek ‘Sterk Staaltsje’ regisearre hat. De foarstelling kin spile wurde yn alle lytse en grutte toanielsealen yn hiel Fryslân. Dat kin in boppeseal wêze, mar ek yn in seal fan in kultureel sintrum of fan in skouboarch. Koartom, yn al dy sealen en sealtsjes, dêr’t it jubilearjende echtpear Jan Arendz en Marijke Geertsma de ôfrûne fjirtich en de kommende tweintich jier spile hat.

Kaartferkeap fia: doarpshusdepipegael@live.nl of 0511-420635

En te ferkrijen yn de Foyer yn it doarpshûs.

Se binne 15.00 euro it stik (dit is incl: kofje of thee)

29 november De Hûnekop

Poster broeksterwâld hunekop lytser

De hûnekop in Broeksterwâld

Op 29 November doet de hûnekop, voor de 2e keer in de geschiedenis, Broeksterwâld aan. De eerste keer is al weer een aantal jaren geleden, toen de band nog relatief onbekend was. toen speelden de mannen achterin een boerenschuur. Dit keer zal het dorpshuis de pipegeal op de kop gezet worden, dat onderdak biedt voor zo’n 600 man. Het optreden is onderdeel van de Fryslântoer 2014, dat bestaat uit slechts 15 optredens binnen de Friese grenzen. Ook heeft de band tegen die tijd een nieuw album uit. Naast nummers van het nieuwe album krijgt het publiek natuurlijk ook alle hûnekop klassiekers om de oren geslingerd.

In het voorprogramma zal band NNB aantreden. Hurde rock mei Ierske folk ynfloeden!”Net als de hûnekop Friestalig en een groot feest gehalte. Al sinds 2007 timmert de band aan de weg en bracht onlangs in april een nieuw album uit. Samen met de hûnekop zullen zij er voor zorgen dat op 29 november, Broeksterwâld in het teken zal staan van feest en gezelligheid!

Kaartjes zijn in de voorverkoop 7,50 (verkrijgbaar in de foyer in het dorpshuis en 12,50 aan de deur). Voor meer info over het verkrijgen van kaarten kan men terecht op www.dehunekop.nl/agenda