5 oktober Oktoberfest

5 oktober Oktoberfest 2.0

Na het succes van vorig jaar……

Kaarten vanaf nu verkrijgbaar in de foyer!

Let op: OP=OP!

 

17 Maaie – Queen the Music

Seal iepen om 20.00 oere, oanfang om 20:30 oere.

Vanaf nu verkrijgbaar in de foyer voor 30.00 euro of via info@depipegael.nl alleen staanplaatsen

In de theatershow QUEEN The Music, staat de muziek van deze muzikale kunstenaars volledig centraal. Een tienkoppige band, met vier(!) topvocalisten (twee dames en twee heren) brengt een spectaculaire muzikale en visuele show boordevol energie!

QUEEN The Music onderscheidt zich door de songs zowel vocaal als muzikaal op originele wijze te vertolken en bevat veel nieuwe én verrassende uitvoeringen van het ijzersterke Queen repertoire.
Cindy Oudshoorn (Kayak en Symfo Classics) en Timothy Drake (de beste Freddie Mercury vertolker van Nederland) zijn twee van de leadvocalisten. Zij zullen worden bijgestaan door twee special guests, die het front komen versterken.

Een speciale gastrol is weggelegd voor Linda Kinsbergen, die met haar ongelofelijke gelijkenis zowel qua uiterlijk als stem, de rol van Montserrat Caballé vertolkt in het epische Barcelona.

De Gouden Swipe

FREED 1, SNEON 2, FREED 8 EN SNEON 9 MAART

Extra foarstellingen

Freed 15 maart, sneon 16 maart, freed 22 maart en sneon 23 maart

DE GOUDEN SWIPE

 

Douwe Ates Wallinga syn grutste dream is it winnen van de Gouden Swipe by de hynstedraverij.

Mei syn djoere leafhawwerij ferspilet er hast syn pleats en syn frou Lysbet en krijt er spul mei syn soan Ate.

Lange tiid prate heit en soan net mei elkoar, oant Douwe tajout dat Ate gelyk hat.

De beide mannen fersoene har mei elkoar.

Mar as stamhâlder Ate fereale rekket op de dochter fan de arbeider komt er op’e nij spul.

De striid tusken heit en soan wurdt by eintsjebeslút mei de hystedraverij om de Gouden Swipe útfochten.

It Moat Kinne spilet De Gouden Swipe.

 

Oanfang 20:00 Toanielferieniging

kaarten fia www.itmoatkinne.nl of keapje se yn doarpshûs de Pipegael.

Dat kin eltse tiisdei- en tongersdeijûne tusken 19.00 en 20.00 oere.

 

 

 

20 oktober Oktoberfest


20 oktober 2018 Oktoberfest

22:00-01:30uur

kaarten verkrijgbaar in de foyer €30,00 dit is inclusief: Bier, Fris, Wijn.

Let op vol is vol.

9 november Abba-tribute

9 november komt de Abba-tribute band van Europa naar Doarpshûs de Pipegael.

Alle nummers van Abba komen voorbij van Dancing Queen tot aan Waterloo en nog veel meer.

Dit wil je niet missen!!!

Kaarten te verkrijgen via www.abba-tribute.nl of in de foyer.

28,29,30 juli, 5,6,7, 13 en 14 juli Rêdbâd yn de teatertún fan Broeksterwâld

28,29, 30 juni, 5,6,7,13 en 14 juli teatertún Broeksterwâld presintearret Rêdbâd.

Rêdbâd

Rond 700 na christus was Rêdbâd één van de beroemdste Friese koningen. Hij wordt in kronieken en heiligenlevens genoemd als koning of hertog van Friesland en staat bekend als een heidense vorst die het christendom vijandig gezind was. Rêdbâd wordt gezien als een machtige heerser. Hij raakte herhaaldelijk in conflict met het Frankische Rijk en moest genoegen nemen met een ondergeschikte rol ten opzichte van zijn machtige buur. Koning Rêdbâd streed voor de vrijheid van de Friezen.
—————-

Boek van Willem Schoorstra: Rêdbâd / Kronyk fan in kening

Schrijver Willem Schoorstra heeft een boek geschreven over de tijd van Rêdbâd.

Review:

“Wa’t trochlêst rekket fansels yn de besnijing fan Schoorstra syn betûfte skriuwerskip: it is him slagge in yndruk te jaan fan de wrâld fan trettjin ieuwen lyn.”

—————–
Theaterstuk

Geïnspireerd door het verhaal en de geschiedenis heeft Tiffany i.s.m. Willem een theaterstuk geschreven van het boek. De schrijver introduceert het stuk als volgt:

Rêdbâd is een openluchtspel over de laatste heidense koning van Noordwest-Europa. Het verhaal is dus niet alleen belangrijk voor (en in) de Friese geschiedenis, maar ook voor die van Europa.

Het openluchtspel Rêdbâd maakt duidelijk dat de mens en zijn wereld door de eeuwen heen onveranderlijk zijn: economie, religie, imperialisme en repressie bepalen voortdurend het verloop van de gebeurtenissen. Dat gegeven maakt het stuk bijzonder actueel, ook al speelt het zich af in de vroege middeleeuwen. Tegelijkertijd zijn die middeleeuwen prominent aanwezig: het publiek zal zich al snel in mysteriën ondergedompeld zien…
—————-

Rêdbâd is in stik oer de lêste heidenske kening fan Noardwest-Europa. It ferhaal is om dy reden net allinne belangryk foar (en yn) de Fryske skiednis, mar ek foar dy fan Europa. Rêdbâd -it iepenloftspul lit sjen dat de wrâld en de minske troch de iuwen hinne net feroarje: ekonomy, religy, imperialisme en respresje slaan ivich en altyd foar master op. Dat gegeven makket it stik tige aktueel, ek al spilet it him yn de iere midsiuwen ôf. Tagelyk wurde dy midsiuwen fansels net fergetten. It publyk sil fandatoangeande gâns mysterieuze saken belibje…

—————–

Rêdbâd zal het eerste theaterstuk zijn dat opgevoerd wordt in de nieuwe Teatertún te Broeksterwâld. Door de omvang van deze theatertuin kan het stuk groots opgezet worden. Tijdens de voorstelling wordt gebruik gemaakt van verschillende boten, echte paarden, vuur, rook, muziek, acteurs en vele figuranten.

, Stichting Teatertún Broeksterwâld – Team Rêdbâd

Kaarten te ferkrijen fia www.redbadbroeksterwald.nl en yn de foyer fan it Doarpshûs.

7 april Sjoerd Ensa Teatershow

 

 

7 april Sjoerd Ensa Teatershow, de hânlieding fan it libben.

Doarren iepen om 19:30 oere en begjin programma 20:00 oere

Mei yn it foarprogramma Timeless (Klaas en Klaske)

Entree €5,00